ttxvn2101ng-1579594882-29.jpg

ttxvn2101ng-1579594882-29.jpg

VN họp với các nước thành viên LHQ sau khi chính thức đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực HĐBA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *