ttxvn202009-1610680292-89.jpg

ttxvn202009-1610680292-89.jpg

El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Tran Tuan Anh. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *