ttxvn2020052-1611023029-83.jpg

ttxvn2020052-1611023029-83.jpg

Procesamiento de pescado para la exportación de una empresa vietnamita (Fuente:VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *