ttxvn2001ki-1579519377-15.jpg

ttxvn2001ki-1579519377-15.jpg

Chế biến mủ cao su phục vụ xuất khẩu tại nông trường Cao su Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *