ttxvn2001ki-1579515921-90.jpg

ttxvn2001ki-1579515921-90.jpg

Công nhân tại một nhà máy dệt may ở Thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu đổi mới. May mặc được xác định là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam từ thời kỳ Đổi mới (1988). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *