ttxvn1911xk-1605757114-18.jpg

ttxvn1911xk-1605757114-18.jpg

Thiết bị robot hàn tự động công nghệ cao tại nhà máy của công ty Huỳnh Đức, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *