ttxvn1911xk-1605756961-9.jpg

ttxvn1911xk-1605756961-9.jpg

Các doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp với bộ phận thu mua của AEON Việt Nam. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *