ttxvn1911xk-1605756823-6.jpg

ttxvn1911xk-1605756823-6.jpg

Công nhân nhà máy của công ty Huỳnh Đức tại Đông Nai kiểm tra chi tiết máy đo kỹ thuật cao. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *