ttxvn1911xk-1605755875-37.jpg

ttxvn1911xk-1605755875-37.jpg

Xuất hàng đi Nhật Bản tại Nhà máy thuộc công ty Huỳnh Đức, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *