ttxvn1812my-1576728859-40.jpg

ttxvn1812my-1576728859-40.jpg

 Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *