ttxvn1808ca-1597761708-44.jpg

ttxvn1808ca-1597761708-44.jpg

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào càphê chế biến. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *