ttxvn1808ca-1597761267-3.jpg

ttxvn1808ca-1597761267-3.jpg

Càphê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU, kim ngạch mỗi năm hàng tỷ USD. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *