ttxvn1802ki-1576678051-39.jpg

ttxvn1802ki-1576678051-39.jpg

Nhà kinh tế trưởng của OECD Laurence Boone (Nguồn: News Business/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *