ttxvn1802ki-1576677316-28.jpg

ttxvn1802ki-1576677316-28.jpg

Cờ Liên minh châu Âu (phía trên) và quốc kỳ Anh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *