ttxvn1801da-1610933711-90.jpg

ttxvn1801da-1610933711-90.jpg

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III (5-10/9/1960), tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *