ttxvn1706ba-1592361564-33.jpg

ttxvn1706ba-1592361564-33.jpg

Vắcxin ngừa COVID-19 được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Rockville, Maryland, Mỹ ngày 20/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *