ttxvn1704ho-1587107652-28.jpg

ttxvn1704ho-1587107652-28.jpg

Đại hội liên hoan Dũng sỹ diệt Mỹ lần thứ nhất của huyện Củ Chi, năm 1966. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *