ttxvn1704ho-1587097838-63.jpg

ttxvn1704ho-1587097838-63.jpg

Центр города Хошимина сегодня. (Фото: Нгок Ха / ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *