ttxvn1704ho-1587097738-62.jpg

ttxvn1704ho-1587097738-62.jpg

Vùng Tứ giác Long Xuyên thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ, hiện là vùng trọng yếu về sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *