ttxvn1704ho-1587097646-87.jpg

ttxvn1704ho-1587097646-87.jpg

Các đại biểu tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua, Dũng sỹ các Lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam Việt Nam lần thứ hai, diễn ra tại vùng giải phóng, tháng 9/1967. (Ảnh: Minh Hòa/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *