ttxvn1702te-1613550185-93.jpg

ttxvn1702te-1613550185-93.jpg

Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Vắcxin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) thử nghiệm định lượng Protein trong vắcxin ngừa COVID-19. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *