ttxvn1702te-1613549611-76.jpg

ttxvn1702te-1613549611-76.jpg

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 14/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *