ttxvn1702te-1613549570-14.jpg

ttxvn1702te-1613549570-14.jpg

Bức tượng điêu khắc trâu được dựng tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mừng xuân Tân Sửu, ngày 10/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *