ttxvn1702ha-1581933317-35.jpg

ttxvn1702ha-1581933317-35.jpg

Hệ thống công trình ngăn mặn trên địa bàn tỉnh (Hậu Giang) sẵn sàng vận hành khi độ mặn tăng cao. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *