ttxvn1702ha-1581933188-14.jpg

ttxvn1702ha-1581933188-14.jpg

Cán bộ nông nghiệp huyện Long Mỹ (Hậu Giang) thường xuyên đo độ mặn nội đồng trong vụ Đông Xuân 2020. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *