ttxvn1702ha-1581932714-83.jpg

ttxvn1702ha-1581932714-83.jpg

Khô hạn và xâm nhập mặn có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân và nhiều diện tích lúa Đông Xuân tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *