ttxvn1611rc-1605492020-15.jpg

ttxvn1611rc-1605492020-15.jpg

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam tiến hành trao tượng trưng bản lưu chiểu Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP tới Ngài Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký ASEAN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *