ttxvn1606ph-1592275635-22.jpg

ttxvn1606ph-1592275635-22.jpg

Xây dựng móng, trụ đưa lưới điện quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN) (ảnh 5 ngày 16/6)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *