ttxvn1601da-1610897921-97.jpg

ttxvn1601da-1610897921-97.jpg

Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư. Năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Trong ảnh: Ngày 24/6/2009, trong chuyến thăm và tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ công nhân nhà máy Xi măng Quang Sơn. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *