ttxvn1601da-1610896301-72.jpg

ttxvn1601da-1610896301-72.jpg

Từ thành tựu của “Khoán 10”, nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng đi mới, trong đó từ chỗ “tự cung tự cấp” đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, đưa nhiều giống lúa năng suất cao vào gieo trồng đi đôi với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trong ảnh: Sau hơn 30 năm đổi mới, từ chỗ là nước thiếu gạo, phải nhập khẩu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *