ttxvn1601da-1610896103-59.jpg

ttxvn1601da-1610896103-59.jpg

Do thực hiện khoán sản phẩm, tích cực thâm canh, hợp tác xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu (Hà Nam Ninh) đạt năng suất lúa mùa 2 tấn/ha, đưa năng suất 2 vụ lúa lên 11 tấn, vượt sản lượng khoán 1320 tấn thóc. Cuối năm 1983, liên tục 3 năm, hợp tác xã Hải Thanh đạt năng suất trên 10 tấn/ha/năm và phấn đấu bán thêm 400 tấn thóc cho nhà nước theo giá thỏa thuận. (Ảnh: Bùi Tường/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *