ttxvn1601da-1610896000-95.jpg

ttxvn1601da-1610896000-95.jpg

Đại hội VI đã cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương “nông nghiệp là mặt trận hàng đầu” nên rất chú trọng nghiên cứu chính sách quản lý nông nghiệp. Vì vậy, tư duy mới về quản lý nông nghiệp đã có không gian để phát triển. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – người khởi xướng cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ Đại hội VI. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *