ttxvn1601da-1610894927-10.jpg

ttxvn1601da-1610894927-10.jpg

Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào “Đồng Khởi” lan rộng ở nhiều tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh khu 5, tạo thành một vùng căn cứ rộng lớn. Trong ảnh: “Đội quân tóc dài” tỉnh Bến Tre biểu tình phản đối Đế quốc Mỹ trong phong trào Đồng Khởi. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *