ttxvn1601da-1610893330-48.jpg

ttxvn1601da-1610893330-48.jpg

Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 3/1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư. Trong ảnh: Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm công trường xây dựng hệ thống thủy lợi sông Hoàng Mai, tỉnh Thanh Hóa (17/1/1978). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *