ttxvn1601da-1610893230-98.jpg

ttxvn1601da-1610893230-98.jpg

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.(Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *