ttxvn1512as-1608020407-89.jpg

ttxvn1512as-1608020407-89.jpg

Điểm cầu các nước ASEAN tham dự hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 38. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *