ttxvn1507co-1594824327-9.jpg

ttxvn1507co-1594824327-9.jpg

Một hành khách trình mã y tế để được phép lên tàu tại nhà ga ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 7/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *