ttxvn1504ki-1586950862-60.jpg

ttxvn1504ki-1586950862-60.jpg

Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Landover, Maryland, Mỹ ngày 8/4/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *