ttxvn1504ki-1586950671-4.jpg

ttxvn1504ki-1586950671-4.jpg

Logo của Quỹ tiền tệ quốc tế tại trụ sở ở Washington DC., Mỹ ngày 27/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *