ttxvn1504co-1586937192-8.jpg

ttxvn1504co-1586937192-8.jpg

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị khỏi cho bệnh nhân người Anh Dixong John Garth, 74 tuổi. Ông là bệnh nhân số 28, nhập viện ngày 8/3 và là 1 trong 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhất cho đến nay ở Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *