ttxvn1504co-1586937152-80.jpg

ttxvn1504co-1586937152-80.jpg

Người dân đến nhận gạo miễn phí tại cây ATM gạo. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *