ttxvn1504co-1586936048-66.jpg

ttxvn1504co-1586936048-66.jpg

Kiểm tra sức khỏe người dân bên trong khu vực cách ly. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *