ttxvn1504co-1586935528-91.jpg

ttxvn1504co-1586935528-91.jpg

Thành phố Hà Nội triển khai 30 điểm chốt đường bộ tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô. Các chốt thực hiện kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào thành phố; đo thân nhiệt các trường hợp lưu thông qua để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *