ttxvn1412lh-1607915215-79.jpg

ttxvn1412lh-1607915215-79.jpg

 Quang cảnh cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *