ttxvn1412lh-1607915131-50.jpg

ttxvn1412lh-1607915131-50.jpg

Đại sứ Đặng Đình Quý – Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *