ttxvn1412lh-1607915068-100.jpg

ttxvn1412lh-1607915068-100.jpg

Binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc tại Mali tuần tra ở thành phố Gao ngày 24/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *