ttxvn1412lh-1607914579-81.jpg

ttxvn1412lh-1607914579-81.jpg

 Một ngôi nhà của người Palestine bị Israel phá dỡ tại làng Dar Salah, Khu Bờ Tây, ngày 22/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *