ttxvn1412lh-1607914479-36.jpg

ttxvn1412lh-1607914479-36.jpg

Trẻ em bị suy dinh dưỡng chờ khám bệnh ở Diapaga, Burkina-Faso. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *