ttxvn1412gi-1607937691-31.jpg

ttxvn1412gi-1607937691-31.jpg

Gia đình chị Hay Hkuk, dân tộc Êđê ở buôn Trang Xa, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vay vốn chương trình giải quyết việc làm đầu tư chăm sóc 1,5ha cà phê, nhờ đó gia đình có việc làm, tăng thêm thu nhập. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *