ttxvn1405do-1589470943-63.jpg

ttxvn1405do-1589470943-63.jpg

Văn phòng Ủy ban Nhân dân Quận 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp trong ngày đầu tiên kết thúc thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *